facebook

         

O szkole i jej miejscu na Jurze.

 

Szkoła Alpinizmu powstała w 1991 roku, była pierszą prywatną szkoła wspinaczkową w Polsce. Szkoła została założona przez wybitnego alpinistę i instruktora wspinaczki wysokogórskiej Zbyszka Wacha oraz jego żonę Danutę Wach (alpinistkę, himalaistkę i instruktora wspinaczki). Zbyszek Wach od początku powstania szkoły aż do chwili obecnej osobiście prowadzi zajęcia wspinaczkowe.

Szkoła mieści się w Rzędkowicach, wsi położonej  na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej a swoją siedzibę ma w Domu Pod Skałkami  którego właścicielami są Danuta i Zbyszek Wachowie.

Jura Krakowsko – Częstochowska jest przepięknym, choć ciągle jeszcze mało popularny rejonem turystycznym. Ruiny średniowiecznych zamków i warowni z czasów Kazimierza Wielkiego, fantastyczne kształty skałek tzw. ostańców - to niektóre atrakcje turystyczne tego regionu.

Jura jest także kolebką polskiego wspinania - taternictwa, alpinizmu i himalaizmu. Poza treningiem i kursami wspinaczkowymi, które odbywają się na skałkach jurajskich, rośnie także zainteresowanie wspinaniem rekreacyjnym - formą aktywnego wypoczynku dla amatorów czy miłośników wspinaczki.

 W tym roku Szkoła obchodzi 25 lecie działalności.

Rzędkowice, 1.01.2016 r.

 

                                                                                

Rzędkowice, ul. Jurajska 72, 42-421 Włodowice   |   tel./fax: +48 (34) 315 60 70, tel.: +48 607 668 531, 609 668 531   |   e-mail: wach@alpinizm.com.pl, alpinizm@alpinizm.com.pl
www.alpinizm.com.pl